תמיד לשאול

Latest episode

5 Mar March

ספק סביר - תוכנית #50 - הוקלטה ב-05/03/2011 משתתפים: ליאורה לוי,  אביב אור, ערן אבירם, ברק ניצן וירון אסא עקב בעיות שחלק מהמאזינים חוו בתוכניות האחרונות, התוכנית השבוע לא תופק בפורמט מחולק לפרטים, עד שנוכל לחקור את העניין לעומק. עמכם הסליחה. פירוט התוכנית: 00:00 - הקדמה 01:50 - איפה טעינו ...

Previous episodes