תמיד לשאול

Podcast archive

ספק סביר #100 – A blast from the past

ספק סביר - תוכנית #100 - הוקלטה ב-17/03/2012 משתתפים:  ברק ניצן, ערן אבירם, ליאורה לוי, אביב אור וירון אסא פירוט ...