תמיד לשאול

Podcast archive

ספק סביר #51 – האסון ביפן

ספק סביר - תוכנית #51 - הוקלטה ב-19/03/2011 משתתפים: ליאורה לוי,  אביב אור, ערן אבירם, ברק ניצן וירון אסא עקב ...