תמיד לשאול

5 May May

ספק סביר - תוכנית #106 - הוקלטה ב-05/05/2012

משתתפים:  ליאורה לוי, אביב אור, ברק ניצן וירון אסא

פירוט התוכנית:

00:00 - הקדמה

02:10 - כלבים ב-MRI

05:50 - קמפיין להכפשת מחקר התחממות גלובאלית

09:05 - מחקרי צמיד ה-BIOGAURD-X.

36:35 - ספק סביר