תמיד לשאול

22 Jun June

ספק סביר - תוכנית #111 - הוקלטה ב-22/06/2012

משתתפים:  אביב אור, ליאורה לוי, ברק ניצן וירון אסא

פירוט התוכנית:

00:00 - הקדמה

01:44 - קולה ופפסי מחליפות רכיב "מסרטן"

13:45 - מוזאון הבריאתנות בארה"ב בקמפיין פרסומי חדש

18:25 - מתקשר מנצל את מעמדו ומנצל מינית לקוחות

27:20 - אלן טיורינג - סקירה כללית

49:45 - איפה טעינו

57:05 - ספק סביר