תמיד לשאול

13 Jul July

ספק סביר - תוכנית #113 - הוקלטה ב-13/07/2012

משתתפים:  ליאורה לוי, ברק ניצן וירון אסא

פירוט התוכנית:

00:00 - הקדמה

00:40 - ג'ל חמצן להזרקה למקרי חירום

08:00 - בטריה בריסוס

14:25 - המפלגה הרפובליקאנית מתנגדת לחשיבה ביקורתית

24:20 - האם הומצאה תרופה לסרטן, ממש פה בישראל?

59:00 - איפה טעינו ופינת ההמלצה

1:02:55 - ספק סביר